RASPORED SVETIH MISA

 

Svete mise su savko jutro, radnim danima, u 7:30 sati u župnoj crkvi na Gracu, ako toga dana nema misne nakane, onda je sveta misa u kućnoj kapelici pored župnog ureda.

Nedjeljne svete mise su:

  • Gradac 8 i 11 sati.
  • Broćanac  u 9:30 sati.
  • Kosa u 9:30 sati.
  • Cerovi Doci u 13 sati (prve nedjelje u mjesecu)